pojisteniprokazdeho.cz

pojišťovací poradce pro celou rodinu i vaše podnikání

pojisteniprokazdeho.cz: Domovská stránka » Pojištění osob » Pojištění právní ochrany
Pondělí, 22 Pro 2014

Pojištění právní ochrany

Email Tisk PDF

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho oprávněných  právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

D.A.S. zajišťuje svým klientům kompletní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.), zkrátka pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými právním sporem, především soudním řízením.

D.A.S. vám zajistí

 • specializovanou a odbornou právní pomoc v ČR i zahraničí
 • právní poradenství na tísňové lince 24 hodin denně 365 dní v roce
 • zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice
 • úhradu nákladů až do výše 500.000 Kč za jeden pojistný případ

Mezi časté dotazy našich klientů patří i otázka, jak postupujeme v případě, že pojištění právní ochrany mají sjednané obě znesvářené strany. V těchto situacích posuzují otázku poskytnutí pojistného plnění různí právníci – likvidátoři a samotným vyřizováním pojistné události pověříme nezávislého právního zástupce (navíc má klient právo zvolit si advokáta dle vlastního výběru). Naše činnost se omezuje pouze na úhradu nákladů právního zastoupení, soudního řízení apod., do průběhu zastupování nikterak nezasahujeme.

Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla


Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla pomáhá jak samotnému vlastníkovi vozidla, tak všem osobám, které toto vozidlo oprávněně užívají.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou

 • vlastník, provozovatel a nájemce pojištěného vozidla,
 • všichni cestující oprávněně přepravovaní v pojištěném vozidle,
 • je-li tak ujednáno, potom též každý oprávněný řidič pojištěného vozidla.

Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu při událostech, které jim vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem.

 

Pojištění právní ochrany rodiny


Pojištění právní ochrany rodiny poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám v běžném soukromém životě.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou především

 • pojistník, tj. osoba, která s D.A.S. uzavřela pojistnou smlouvu,
 • manželka nebo manžel pojistníka, případně partner nebo partnerka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka,
 • děti pojistníka a děti osob uvedených v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Těmto osobám je právní ochrana poskytována v případě právních problémů souvisejících s jejich movitým majetkem, který neslouží k výdělečné činnosti (zařízení domácnosti, sportovní potřeby, vybavení chaty a garáže, studijní pomůcky apod. - s výjimkou motorových vozidel a jiných registraci podléhajících dopravních prostředků) a v případě sporů týkajících se přímo pojištěných osob. Právní ochrana rodiny je určena výlučně pro nevýdělečnou činnost (pro výdělečné činnosti a řízení motorových vozidel jsou určené jiné produkty D.A.S.), pro události členů rodiny, které jim nastanou zejména jako chodcům, cyklistům, cestujícím v dopravních prostředcích, sportovcům (rozumí se nevýdělečný sport), rekreantům, chovatelům domácích zvířat (rozumí se nevýdělečná činnost), členům zájmových neziskových organizací, spotřebitelům apod.

 

Rodina MAX


Kombinované pojištění právní ochrany Rodina MAX

Kombinované pojištění právní ochrany Rodina MAX zajišťuje pro celou rodinu tu nejkomplexnější právní ochranu v jednom pojistném produktu.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou především

 • pojistník, tj. osoba, která s D.A.S. uzavřela pojistnou smlouvu,
 • manželka nebo manžel pojistníka, případně partner nebo partnerka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka,
 • děti pojistníka a děti osob uvedených v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Kombinované pojištění právní ochrany Rodina MAX slučuje vlastnosti a výhody všech produktů právní ochrany, a to jak produktů základních, tak produktů kombinovaných.

Pojištění právní ochrany rodiny, pojištění právní ochrany v pracovněprávním vztahu, pojištění právní ochrany v případě úrazu a pojištění pro řidiče vozidla se vztahují na výše uvedené osoby a mají zcela shodný rozsah jako základní produkty.

Pojištění pro vlastníka vozidla se vztahuje na všechna osobní vozidla, motocykly, tříkolky, čtyřkolky a mopedy, jejichž vlastníkem / provozovatelem dle registračního / technického průkazu jsou výše uvedené osoby. Vzhledem k „rodinnému“ charakteru tohoto kombinovaného pojištění je rozsah právní ochrany omezen v situacích, kdy jsou tato vozidla používána podnikateli, dlouhodobě užívána jinými osobami apod.

Pojištění právní ochrany nemovitosti má zcela shodný rozsah jako základní produkt a vztahuje se na nemovitost uvedenou v pojistné smlouvě.

Rovněž popis a všechny příklady uvedené u kombinovaných pojištění právní ochrany Rodina STANDARD, Rodina MOTO a Řidič PROFI jsou v plném rozsahu platné i pro kombinované pojištění právní ochrany Rodina MAX.

Pojistné za kombinované pojištění právní ochrany Rodina MAX činí 4 800 Kč ročně pro celou rodinu; v případě sjednání plného rozsahu závazkového práva pro nemovitost 7 800 Kč ročně. Podmínkou pro tuto výši pojistného je, že podlahová plocha pojišťované nemovitosti je do 500 m2, výměra případné zahrady do 2 500 m2.

Za toto pojistné (které je podstatně nižší, než součet pojistného pro jednotlivé produkty) rodina získá nejširší rozsah právní ochrany:

1. pro pojistníka, jeho partnera a za stanovených podmínek také pro jejich děti,

při nevýdělečných činnostech těchto osob,

při činnostech vykonávaných v rámci pracovněprávních vztahů,

v případě úrazu také při podnikatelské činnosti pojistníka nebo jeho partnera,

při událostech souvisejících s řízením vozidel, a to také při podnikatelské činnosti pojistníka nebo jeho partnera,

2. pro nemovitost či byt uvedený v pojistné smlouvě,

3. pro movitý majetek výše uvedených osob neurčený k podnikání (s výjimkou traktorů, nákladních automobilů, autobusů, podobných „velkých“ motorových vozidel a jiných registraci podléhajících dopravních prostředků, které však obvykle jen výjimečně patří do majetku běžné rodiny).

Pojištění se vztahuje rovněž na úhrady výdajů za znalecké posudky, pokud by jejich zpracování bylo nezbytné pro efektivní prosazení oprávněných zájmů pojištěné osoby při mimosoudním vyřizování věci, např. při ověřování vyhlídek na úspěch, stanovení výše škody, apod.